คณะผู้บริหาร

ดร.ยูนัยดี วาบา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา