ภาพกิจกรรม
โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยูหัว
โครงการบริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยูหัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา
บริจาคโลหิตวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2565,11:03   อ่าน 241 ครั้ง